پروژه های شاخص

نصب و راه اندازی آسانسور

نصب و راه اندازی آسانسور یکی از مهمترین مراحل چهارگانه در آسانسورهای ایده آل است. اگر مرحله نصب آسانسور ضعف داشته باشد ما نتیجه ایده آلی نخواهیم داشت. حتی اگر انتخاب قطعات به بهترین شکل انجام شود. در انتهای مطلب به این نکته بیشتر پرداخته‌ایم.

مراحل نصب و راه اندازی آسانسور بطور کل به ترتیب زیر می‌باشد.

مرحله اول نصب و راه اندازی آسانسور نصب ریل و درب (مکانیکال۱)

ریل‌های هدایت کابین و کادر وزنه و همچنین درب‌های طبقات مطابق نقشه نصب می‌گردند. موقعیت نصب ریل‌ و درب‌ها توسط طراح آسانسور مشخص می‌شود. بهترین حالت موقعیت نصب ریل هدایت کابین، مکانی است که مماس بر مرکز صقل کابین باشد. در این حالت کمترین اصطکاک مزاحم که موجب استهلاک شود را خواهیم داشت. و در حین حرکت کمترین صدا ایجاد خواهد شد. و در حین حرکت کمترین صدا ایجاد خواهد شد. همچنین نصب شدن ریل‌ها روی یکدیگر و کاملا موازی بودن آنها با جفت روبروی خود است.  حصول این نتایج به کمک ساعت ریل‌ها و شاقول‌های لیزری و سیم شاقول‌ها است.  کل مسیر شفت بصورت یکپارچه طی می‌شود و به عنوان مبنای نصب ریل مورد استفاده قرار می‌گیرد

نظری دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.